دلار 7 تومنی زمان شاه !

فهمیدم چه خبره ! جمهوری اسلامی میخواد دلار اینقدر گرون بشه تا برسه به 7 هزار تومان..اون وقت پُز بدن ، بگن شده مثل دلار 7 تومنی زمان شاه…!

Advertisements