آب نــزنــيـد راه را ، نگار مقوايیه آب بهش بخوره خراب ميشه !

از امام مقوایی رونمایی شد.

بـُت ها خیلی وقت است که دیگر سنگی نیستند! قیچی بیاورید! قیچــــی … .

http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=1523104

+

http://www.facebook.com/Bahramfans/posts/323004324408275

Advertisements