با سر دادن شعار در 25 بهمن یکی در دهان «شورای هماهنگی» بزنیم و یکی در دهان «جمهوری اسلامی»

32 سال سکوت کردیم..25 بهمن روز همه مردم ایران هست..روز شورا یا افراد یا قشر خاصی نیست که بگن چیکار کنیم ..چیکار نکنیم..هر کسی خواست میتونه در 25 بهمن بیاد و راهپیمایی سکوت بکنه..هر کسی خواست بیاد و شعار بده… مهم این هست که همه به عنوان یک وظیفه ی ضروری ملی و میهنی در روز 25 بهمن در خیابان های اصلی تظاهرات ، حضور داشته باشی.. ما به یاد «صانع ژاله» و «محمد مختاری» در خیابان ها می آییم….نه برای فراخوان شورای هماهنگی..

Advertisements